Tulevaisuuden koneenrakentaja

19.6.2017 Industrial Ethernet (IE)

VACON 100 taajuusmuuttaja

Industrial Ethernet (IE)

Uusien koneiden ja prosessisovellusten valmistuksessa ja rakentamisessa Industrial Ethernet-pohjaiset ratkaisut yleistyvät koko ajan. Teollisuudessa tyypillisesti käytettäviä Ethernet-protokollia ovat mm. PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP ja EtherCat.

Danfoss Drives tuotteilla (VLT® ja VACON®) pystymme tarjoamaan sekä teknisesti että taloudellisesti kilpailukykyiset ratkaisut säätökäyttö- ja prosessinohjaus tarpeisiin.

VACON ®

VACON 100 Industrial ja FLOW tuotesarjojen taajuusmuuttajiin Industrial Ethernet voidaan ladata valmistusvaiheessa tehtaalla kustannustehokkaana optiona (+FBIE). Optio tukee protokollia PROFINET IO ja Ethernet/IP. Kyseessä on ohjelmisto-optio, jolloin taajuusmuuttajan korttipaikkaa ei käytetä ja laitteen muilta osin muunneltavuus säilyy maksimaalisena. Tämä on optimaalinen ratkaisu projekteissa, jolloin tehdastoimitusaika ei ole ongelma.

Vakiona laitteissa on, ilman em. optiota, protokollat Modbus TCP/IP ja BACnet/IP käytettävissä.

Uutta palvelussamme! Jos tarve on välitön, hyödynnämme varastovalikoimme tuotteita ja generoimme laitteen sarjanumeron perusteella laitekohtaisen Industrial Ethernet aktivointikoodin. Syöttämällä aktivointikoodi laitteeseen, optio on käytettävissä välittömästi.

Näin toimien voidaan myös aikaisemmin toimitettuihin VACON 100 Industrial ja FLOW sarjan laitteisiin aktivoida tämä väyläoptio. Jos olemassa oleva laite on vanha, laitteen ohjelmaversio päivittämällä optio voidaan saada käyttöön. Laitteen ohjelmaversion perusteella pystymme kertomaan tilanteen ja antamaan tarvittavat ohjeet option aktivoimiseksi.

Lisäkortilla laitteisiin saadaan integroitua myös muut yleisesti käytetyt väylät, kuten esim. PROFIBUS DP, DeviceNet, LonWorks, CANOpen ja EtherCAT. Lisäkorttivalikoimaan kuuluu myös OPT-E9, 2-porttinen Ethernet field bus -kortti, jonka avulla laitteita voidaan ketjuttaa lisäkortin liittimien avulla. Kortti tukee protokolleja Modbus TCP ja PROFINET RT.

Myös VACON NXS- ja NXP-sarjan laitteisiin saadaan valtaosin em. väylät integroitua lisäkortein.

Yleisimmät lisäkortit kuuluvat laitteiden lisäksi varastovalikoimaamme.

VLT®

Danfoss VLT® ovat hyvin monipuolisesti varusteltavissa ja liitettävissä eri protokollien väyliin. Tällöin laitteisiin asennetaan ko. väylätyypin lisäkortti. Lisäkortti on tilattavissa tehdastoimitettuna laitteiden sisälle valmiiksi asennettuna tai kortti voidaan lisätä jälkikäteen esim. jo olemassa olevaan laitteeseen.

Vakiona VLT taajuusmuuttajissa on seuraavat väyläprotokollat:

FC-102 HVAC: FC Protocol, N2 Metasys, FLN Apogee, Modbus RTU ja BACnet sulautettu

FC-202 AQUA; FC Protocol ja Modbus RTU

FC-302 Automation Drive: FC Protocol ja Modbus RTU