Tulevaisuuden koneenrakentaja

25.9.2017 VACON NXS -> VACON 100

VACON 100 taajuusmuuttaja

Sukupolvenvaihdos VACON NXS -> VACON 100 Industrial …


Harkitsetko siirtymistä VACON NXS tuotteista VACON 100-tuotesarjaan?

VACON NXS on ollut markkinoilla jo yli 15 vuotta ja se on laajasti käytetty malli erilaisissa sovelluksissa. Muistutan, että VACON NXS:n saatavuus on edelleen hyvä. Malli on mm. meillä varastovalikoimassa NXS 0061-laitteeseen asti. Tehdastoimituksena toimitamme suuremmat määrät tai isompi tehoiset laitteet muutamassa viikossa.

VACON 100-tuotesarjan vaihtoehdot (Industrial, FLOW ja HVAC) ovat olleet markkinoilla jo useamman vuoden ajan. Eli mallisarjat ovat aktiivisessa myynnissä päällekkäin. Näin ollen asiakkaalla on pitkäaikainen mahdollisuus ajoittaa siirtyminen NXS:stä 100-sarjaan.

Miten vaihdos onnistuu?

  •           Hyvin ja melko vaivattomasti!

Mekaaninen asennus?

Pienemmän pään laitteita usein asennetaan seinällä tai sähkökaappiin lähes kylki kylkeen asennuksena ja tämä on valmistajan ohjeen mukaan ihan oikein toimittu. Tämä on huomioitu VACON 100-sarjan suunnittelussa. Ääri- ja asennusmitoiltaan vastaavan tehoiset laitteet ovat pienemmässä päässä yhtenevät (< 30 kW).

Isompitehoisia laitteita ei yleensä ihan kylki kylkeen asenneta, riittävän jäähdytyksen turvaamiseksi. Näin ollen niiden äärimitat eivät ole niin kriittisiä. Näissäkään laitteissa ei kuitenkaan suuria mittaeroja ole.

Sähkö- ja ohjauskytkennät?

Syöttö- ja moottorikaapeleiden asennus ja kytkentä on käytännössä identtisiä.

Ohjausliitynnöiltään laitteet ovat identtisiä myös, niin numeroinniltaan kuin toiminnoiltaankin.

Mikäli sovelluksessa on käytetty jarruvastusta, pyydämme olemaan yhteydessä. Tarkistamme jarruvastuksen soveltuvuuden.

Käytettävä sovellus?

Sovellusvalikoima on käytännössä yhtenevä. VACON NXS:ssä oleva Perussovellus on jäänyt valikoimasta pois. Voidaan todeta, että kaikki temput, joita NXS:llä on toteutettu, voidaan toteuttaa myös 100:lla.

Jos yhtään epäilyttää tai teillä on NXS:ssä jokin erikseen ladattava sovellus, pyydän ottamaan yhteyttä ja mietitään yhdessä.

Käyttöönotto?

Valitettavasti meillä ei ole työkalua parametrien siirtoon NXS:stä 100:seen. VACON 100-sarjalaisten käyttöönotto on kuitenkin parhaimmillaan hyvin helppo ja nopea tehdä. Valitsemalla käytettävän sovelluksen ajatuksella ja hyödyntämällä ohjattuja toimintoja, käyttöönotto on nopea tehdä.

Muuta?

Profibus-DP on historiassa ollut yleisin väylä, mitä suomalaisessa teollisuudessa on käytetty. Tämä on huomioitu VACON 100 Industrial ja FLOW tuotesarjoissa.

Käytettäessä VACON 100-sarjassa Profibus-DP korttia OPT-E3 tai E5, parametrilla voidaan valita NX-yhteensopiva tila.

Kun asetuksena on "NX Mode", VACON 100 Industrial ja FLOW sekä VACON 20 laite tunnistaa ja käsittelee OPTE3/E5 kortit, kuten NX-sarjassa kortit OPTC3/​​C5.