Tulevaisuuden koneenrakentaja

VLT® FILTERS

Varastossa

0,01 €

VLT® Advanced Active Filter AAF

VLT® Advanced Active Filter analysoi käytön harmoniset ja kompensoi nämä aktiivisella vasta-ohjauksella. AAF sopii erityisesti taajuusmuuttjakäyttöjen aiheuttamien yliaaltojen kompensoimiseen ja sähkön laadun parantamiseen. Laite on helppo asentaa ja käyttöönottaa, koska suodattimen tehdasasetukset soveltuvat useimpiin sovelluksiin. Laite soveltuu sekä laite- että ryhmäkohtaiseen komepensointiin.

Tehoalue:

380-480 V            190/250/310/400 A

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005/010

VLT® Advanced Harmonic Filter soveltuu erityisesti taajuusmuuttajakohtaiseen yliaaltosuodatukseen. Kokonaisvirtasärö syöttävään verkkoon on joko 5 % tai 10 %, laitteen tyypistä riippuen.

Suodin on myös mahdollista jälkiasentaa olemassaolevaan järjestelmään.

Yhtä suodatinmoduulia voidaan käyttää useille rinnakkaisille taajuusmuuttajille.


Tehoalue:

400-500V          190-400 A

380-690 V          10-400 A *
* suodinten rinnankytkentä

Passiivinen ja aktiivinen yliaaltosuodatus