Tulevaisuuden koneenrakentaja

VACON® NXS

Varastossa

0,01 €

Vacon NXS on monipuolinen AC-käyttö tehoalueelle 0,37–560 kW ja jännitealueille 208–690 V. Luotettavien ratkaisujen ja monipuolisen ohjattavuuden ansiosta se soveltuu erityisen hyvin tyypillisimpiin teollisuuden, kiinteistöautomaation ja vedenkäsittelylaitosten tarpeisiin.

Laaja syöttöjännitealue ja sisäänrakennettu verkkokuristin suojaavat tehokkaasti syöttöverkon häiriöiltä. Myös edistyksellinen moottorisäätö sekä moottorin ja AC-käytön suojausominaisuudet, laadukkaat komponentit ja tehokas jäähdytys takaavat ongelmattoman toiminnan.

Kotelointiluokkien (IP21 ja IP54) ja sisäänrakennettujen EMC-suotimien ansiosta Vacon NXS soveltuu käytännössä kaikkiin ympäristöihin. Lisäsuodattimia tai -kotelointeja ei tarvita.

Opastava käyttöönottotoiminto ja “All-in-One” -täsmäsovelluspaketti yhdessä tekevät parametrien asettamisen helpoksi. Taajuusmuuttaja kysyy tarvittavat moottorin ja prosessin tiedot, aseteltavia parametrejä ei tarvitse etsiä.

Laajan vakio-ohjausliitynnän ja sen monipuolisen laajennettavuuden ansiosta myös erittäin vaativat ohjaustoiminnot (esim. viiden pumpun ohjaus yhdellä taajuusmuuttajalla) ja kommunikointi kaikkien yleisesti käytössä olevien kenttäväylien välityksellä ovat mahdollisia. Vacon NXS:n modulaarinen rakenne tarjoaa monia etuja. Esimerkiksi ohjaustulojen ja -lähtöjen päivittäminen on helppoa, puhaltimen (ainoa säännöllisesti vaihdettava komponentti) vaihtaminen käy nopeasti, näyttöpaneelia voidaan käyttää parametrien kopiointiin ja se voidaan siirtää jopa 15 m:n päähän laitteesta.

Ominaisuudet

• Helppokäyttöinen tekstipaneeli

• Vuorovaikutteinen ohjelmointi opastavan käyttöönottotoiminnon avulla

• Monipuolinen All-in-One-sovelluspaketti

• PID-säädin ja pumppuautomatiikka 1–5 pumpun ohjaukseen

• Erikoissovelluksia saatavana (vedenkäsittely, hissisovellus jne.)

• Viisi ohjauskorttipaikkaa (kahdelle vakiokortille ja kolmelle lisäkortille)

• Korkea kytkentätaajuus, vähäinen melutaso

• Nopeussäädön staattinen tarkkuus < 1 %

• Tasainen akselimomentti

• Käynnistysmomentti > 200 %, AC-käytön mitoituksen mukaan

• Soveltuu monimoottorikäyttöön

Vacon NXS:ssä ei ole kiinteitä ohjaustuloja ja lähtöjä. I/O-korteille on viisi korttipaikkaa (A, B, C, D ja E), ja kuhunkin korttipaikkaan voidaan valita sopiva kortti. Vakio-ohjausliityntänä voidaan pitää OPT-A1- ja OPT-A2-kortteja. Vacon NXS toimitetaan näillä korteilla varustettuna, jos ohjausliityntää ei ole määritelty. Irroitettavat liittimet ja I/O-kortit, automaattinen kortintunnistus ja laitteen käyttöohjeet mahdollistavat nopean kytkennän. Tarvittaessa tulo-, lähtö- ja kenttäväyläkortteja voidaan helposti lisätä myös kentällä. Kommunikointi ohjausosan kanssa on mahdollista myös ilman pääsähköjä käyttämällä ulkoista +24 V:n ohjausjännitesyöttöä (esim. kenttäväyläkommunikointi ja parametrien asetukset).

“All-in-One” -täsmäsovelluspaketissa on seitsemän sovellusta, jotka voidaan valita yhdellä parametrillä. Ensimmäisellä käynnistyskerralla opastava käyttöönottotoiminto kysyy sovellusta. Tämän yhden asetuksen avulla ohjaustulot voidaan ohjelmoida sopiviksi esim. kahdelle ulkoiselle ohjauspaikalle. Oletuksena oleva perussovellus soveltuu useimpiin kohteisiin. “All-in-One” -täsmäsovelluspaketti voidaan korvata myös vedenkäsittelysovelluspaketilla, joka sisältää useita vedenkäsittelyyn optimoituja sovelluksia. Myös muita ohjelmistosovelluksia on tarjolla.

Teollisuuden tuttu työjuhta.