Tulevaisuuden koneenrakentaja

VACON® 100 FLOW

Varastossa

0,01 €

Vedenkäsittely ja rakennusautomaatio jäävät usein vähälle huomiolle, vaikka ne vaikuttavat jokaisen ihmisen elämään päivittäin. Useimmiten ne huomataan vasta, kun esimerkiksi vedenhuollossa ilmenee ongelmia. VACON® 100 FLOW on suunniteltu pumppujen vesimäärän ja puhaltimien ilmamäärän tehokkaaseen, äänettömään ja keskeytyksettömään säätöön.

Pumput ja puhaltimet ohjaavat veden ja ilman virtausta putkissa sekä ilma- ja vesikanavistoissa, jotka usein ovat näkymättömissä, mutta vaikuttavat silti merkittävästi jokapäiväiseen elämäämme. Vaconin taajuusmuuttajia käytetään lukuisten erilaisten teollisten prosessien optimointiin. Myös vedenkäsittelyssä ne varmistavat, että prosessi käyttää mahdollisimman vähän energiaa. Prosessi- ja jäähdytysvesien sekä muiden nesteiden pumppaaminen edellyttää yleensä paineen pysymistä tasaisena kulutuksesta riippumatta. VACON® 100 FLOW:n useat innovatiiviset toiminnot täyttävät tämän tarpeen. 

VACON® 100 FLOW -taajuusmuuttajan toiminnot soveltuvat erityisesti pumppu- ja puhallinsovelluksiin. Mallin suunnittelussa on painotettu erityisesti käyttäjäystävällisyyttä. Vakiovarusteena oleva PID-säädin ohjaa pumpun nopeutta anturin avulla, joten ulkoista ohjauslaitetta ei tarvita. Näin laite reagoi nopeammin käyttötarpeen vaihteluun. 

Ohjatun käynnistystoiminnon ja pika-asetusvalikon ansiosta käyttäjien on helppoa valita oikeat parametrit ja valvonta-arvot. Asennus ja käyttöönotto on nopeaa ja helppoa ainoalaatuisten sovellusvalikkojen ansiosta: käyttäjät näkevät yhdellä silmäyksellä kaikki tärkeät parametrit eikä heidän tarvitse selata läpi pitkää luetteloa. Ohjattu käynnistystoiminto ja pika-asetusvalikko voidaan aktivoida joko siirrettävällä näppäimistöllä tai VACON® Live-verkko-ohjelmointityökalun avulla. 

Kaikissa VACON® 100 -sarjan taajuusmuuttajissa on sisäänrakennettu Ethernet. Tämän ominaisuuden ansiosta prosessiautomaation tiedonsiirtoon ei tarvita lisävarusteita eikä lisäväyliä. Ethernetin kautta voidaan käyttää VACON live -ohjelmiston käyttöönotto- ja huoltotoimintoja sekä se mahdollistaa paikallis- ja etävalvonnan. 

Vaconilla on pitkäaikainen kokemus toimivien ja kustannustehokkaiden prosessikohtaisten pumppu-ja puhallinratkaisujen toimittamisesta asiakkailleen. Tarjoamme kolmea erilaista Multipump-pumppuohjausratkaisua, joissa on ylivoimaiset virtausmäärien ja paineen säätöominaisuudet. 

Veden ja ilmanvaihdon tarve vaihtelee päivän mittaan. Kaupungeissa käyttöveden tarpeessa on havaittavissa selvä piikki aamuisin, kun ihmiset valmistautuvat työpäivään ja esimerkiksi käyvät suihkussa. Öisin veden kulutus on vastaavasti erittäin vähäistä. Yhden pumpun sijaan voidaan ohjata ja käyttää samanaikaisesti useita pumppuja, jolloin niihin kohdistuvaa kuormaa voidaan tasata. Tämä parantaa pumppujen korvautuvuutta (redundanttisuutta) ja käytön tehokkuutta. Jos yhteen pumppuun tulee vika, vikaantuneen pumpun kuorma voidaan jakaa muille pumpuille.

Multipump-ohjaus on yhden taajuusmuuttajan käyttöön perustuva pumppujen ohjausjärjestelmä. Jos tarve ylittää pääpumpun kapasiteetin, vakionopeuksiset lisäpumput voidaan kytkeä joko suorakäytön tai pehmokäynnistimen avulla. Käyttöön voidaan valita joko kiinteä asetus tai muokattu ratkaisu, jossa pää- ja lisäpumppujen tehtäviä vaihdellaan pumppujen kesken, mikä tasaa laitteiden käyttötunteja ja kulumista käytössä.

Multifollower-rinnansäätötila toimii saman periaatteen mukaisesti kuin Multimaster-monisäätötila: jokaista pumppua ohjaa oma taajuusmuuttaja. Tarpeen lisääntyessä rinnan asennetut lisätaajuusmuuttajat otetaan käyttöön, kun Multifollower-järjestelmän päätaajuusmuuttajan kapasiteetti ylittyy. Näin voidaan varmistaa kaikkien pumppujen toiminta samalla käyttönopeudella, mikä vähentää melua ja laitteistoon kohdistuvaa rasitusta. 

Multimaster-monisäätötilassa jokaista pumppua ohjaa oma taajuusmuuttaja. Sisäänrakennetun RS-485- väylän avulla taajuusmuuttajien välinen tiedonsiirto on mahdollista ilman ulkoista ohjainta. Tarpeen kasvaessa päätaajuusmuuttaja nostaa nopeutta kunnes sen kapasiteetti ylittyy, jolloin kapasiteetin ylittävä kuorma siirtyy seuraavalle taajuusmuuttajalle. Tämän toiminnon ansiosta pumput käynnistyvät ja pysähtyvät tasaisesti, ja lisäjohdotuksen, moottorin suojareleiden ja kytkimen tarve vähenee.

Alla olevista linkeistä voit ladata materiaalia. Annamme mielellämme lisätietoja tarvittaessa.

Esite/valintaopas, EN:     http://danfoss.ipapercms.dk/Drives/DD/Global/SalesPromotion/Brochures/ProductBrochures/UK/VACON100/

Tekniset tiedot, EN:     http://danfoss.ipapercms.dk/Drives/DD/Global/SalesPromotion/Factsheets/ProductFactsheets/UK/VACON100WM/

Asennusohje, EN:     http://danfoss.ipapercms.dk/Drives/DD/Global/technical-documentation/en/vacon-100-wall-mounted-drives-installation-manual-uk/

Sovellusohje, EN:     http://danfoss.ipapercms.dk/Drives/DD/Global/technical-documentation/en/vacon-100-flow-application-manual-uk/

Monipuolisiin pumppuautomatiikkasovelluksiin.